Liên minh các nhà xuất bản đóng cửa hai trang web vi phạm bản quyền

Một liên minh quốc tế các nhà xuất bản, bao gồm Cambridge University Press, Elsevier và Pearson Education Ltd, đã kiện thành công và chấm dứt hoạt động vi phạm bản quyền với doanh thu ước tính khoảng 7 triệu bảng Anh.

Hai trang web, http://www.ifile.it và thư viện link http://www.library.nu đã cùng nhau tạo nên một “thư viện internet” khoảng hơn 400.000 sách điện tử được tải về miễn phí, bất hợp pháp. Theo một báo cáo của công ty luật Lausen của Đức mà đã giúp các nhà xuất bản kiện, thì những người quản lý các trang web trên đã tạo ra doanh thu ước tính khoảng 8 triệu uero (tương đương 6.7 triệu bảng) nhờ quảng cáo, tài trợ và bán hàng của các tài khoản cấp phí bảo hiểm.

Cùng với đó một số NXB khác cũng liên quan bao gồm Georg Thieme, HarperCollins; Hogrefe, NXB Macmillan Ltd, Cengage Learning, John Wiley & Sons, công ty McGraw-Hill, Pearson Education Inc, Oxford University Press, Springer, Taylor & Francis, CH Beck, và Walter de Gruyter. Liên minh cũng phối hợp bởi các NXB ở Đức, các hiệu sách (Börsenverein) và Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế (IPA), Jens Bammel, tổng thư ký của IPA, cho biết: “Ngày nay, ngành công nghiệp sách quốc tế đã chỉ ra rằng luôn tiếp tục đứng lên chống lại các tổ chức tội phạm vi phạm bản quyền.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ không tha thứ cho kẻ ăn bám, tạo nên lợi nhuận phi lý bằng cách lấy đi công sức của các tác giả và nhà xuất bản mà đáng ra họ là người được hưởng. Đây là một bước quan trọng hướng tới sự kinh doanh minh bạch, trung thực và công bằng về tài sản số trên Internet”.

Alexander Skipis, giám đốc điều hành Börsenverein, nói thêm: “Trường hợp này chứng tỏ, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc đấu tranh chống vi phạm bản quyền thì  việc vi phạm bản quyền có hệ thống đã phát triển thành một doanh nghiệp tội phạm cao và hấp dẫn.”

Lược dịch theo http://www.thebookseller.com

Advertisements