Theo thông lệ hàng năm viên toán học Clay trao tặng giải thưởng nghiên cứu để ghi nhận những đột phá lớn trong nghiên cứu toán học. Người được giải sẽ nhận được một tác phẩm điêu khắc bằng đồng Figureight Knot Complement VII/CMI, được thiết kế bởi nhà điều khắc Helaman Ferguson.

Figureight Knot Complement vii/ CMI

Giải thưởng năm nay được trao cho ba nhà toán học:

Yves Benoist

Yves Benoist (Université Paris-Sud), Jean-François Quint (LAGA, Paris 13) với công trình xuất sắc của họ về độ đo dừng và bao đóng quỹ đạo cho tác động của nhóm không Abel lên một không gian thuần nhất. Công trình này là một bước đột phá lớn trong động lực học thuần nhất và các lĩnh vực liên quan của toán học. Đặc biệt, Benoist và Quint đã chứng minh được giả thuyết sau của Furstenberg: Giả sử H là một nhóm con na đơn trù mt Zariski ca mt nhóm Lie, tác đng chuyn dch bên trái trên thương ca G bởi mt nhóm con ri rc vi đi th tích hu hn. Xét một đ đo xác sut m vi giá trên H. Khi đó bt kỳ đ đo xác sut m-dng với mt tác đng như vậy đều là H-bt biến.

TS Jonathan Pila

Jonathan Pila (University of Oxford) với lời giải cho giả thuyết André-Oort cho trường hợp của tích các đường cong modular. Công trình này đưa ra chứng minh đầu tiên, không phụ thuộc vào điều kiện cho các trường hợp cơ bản của các giả thuyết tổng quát hơn định lý ban đầu của André liên quan đến tích của hai đường cong modular. Những kỹ thuật cơ bản mà Pila phát triển đạt được nhiều bước đột phá từ các kết quả của hình học giải tích thực, đưa ra được chặn trên mạnh cho số các điểm hữu tỷ của độ cao bị chặn trên các tập giải tích cụ thể, sử dụng các cấu trúc O-cực tiểu trong logic toán.

Giải thưởng năm nay đã được trao tại 2011 Clay Research Conference diễn ra ngày 16-17/5/2011 tại Science Center Lecture Hall A, đại học Harvard. Trong hội nghị Benoist, Pila, và Quint đã trình bày các công trình của họ.

Theo http://www.claymath.org/

Advertisements