IMO Amsterdam 2011

Kỳ thi IMO lần thứ 52 năm được tổ chức tại Sporthallen Zuid, Amsterdam, Hà Lan từ ngày 16-24/7/2011

Danh sách 6 học sinh của đoàn Việt Nam tham dự IMO 2011

Lê Hữu Phước (Đà nẵng)
Nguyễn Văn Quý (Bắc Ninh)
Nguyễn Thành Khanh (Phú Thọ)
Võ Văn Huy (Phú Yên)
Đỗ Kim Tuấn (Hà Nội)
Nguyễn Văn Thế (Nam Định)

Advertisements