Hơn 10 năm qua, hôm nay thầy Nguyễn Hữu Việt  Hưng mới trở lại dạy cao học và dạy nhóm mình môn Toán tử đối đồng điều vào ngày 16/6/2009. Thầy dạy hay và mới được một buổi nên chưa có gì và mình nghe cũng hiểu, không biết mấy buổi tiếp thế nào , liệu có khó không nhỉ?

Học môn này trong khi bọn mình chưa biết đối đồng điều là gì thật là trở ngại lớn, hơn nữa mặc dù thầy Hà dạy xong Đồng điều rồi nhưng mình cứ thấy như chưa được học, bài tập làm mãi không được. Đấy hôm nay lên làm bài tập mình có làm được bài nào đâu, đành để mọi người làm, chán quá.

Một phần do mình lười, phần nữa do cách tổ chức học của khoa chẳng hợp lý nên mọi người đều chán. Hy vọng môn này khá hơn.

Môn học: Toán Tử Đối Đồng Điều

Giảng viên: GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng

Lớp: Cao học 2007-2009

Chuyên Ngành: Đại số, Hình học topo

Giáo trình chính: Steenrod

Tham khảo thêm: Tangora M. Cohomology operations

Advertisements