Hôm nay chán thật, sáng không thi Hình học đại số, chiều nghỉ học Topo đại số, Thật vô tích sự

Công việc dồn dập, thứ 4 thi môn thầy Huệ, khoảng 8/6  gặp thầy Hùng, 15/6 thi lại đại số giao hoán, 10/6 kiểm tra Toán tủ tuyến tính,

Luận văn vẫn chưa đọc xong, nhìn lại mà phátt ngán.

Lại đang dạy hai đứa ôn thi vào 10 mỗi tối đến 10/6 mới xong.

Kế hoạch đọc giải tích phức, lý thuyết số trong tháng 5 chưa được gì

Ghi nhớ, ghi nhớ một ngày đáng ghi nhớ.

Advertisements